COLLECTOR SIMEO
EVIDENCE SBĚRATELSKÝCH AKTIVIT
sbírka, skupiny, adresář
připravujeme redakční systém pro aktualizaci sbírky na webu

VERZE START ZDARMA - až 500 záznamů ve sbírce

ADDRESSES - ADRESY

Do aplikace můžete zadat různé adresy a zároveň rozlišit, zda se jedná o výrobce, dodavatele nebo odběratele. Záznamy označené jako výrobce se zobrazují také na formuláři Výrobci.

Každý záznam obsahuje:

číslo adresy, značku vyřazená, datum zápisu, jméno, příjmení, firma, firma2,ulice, PSČ, obec, stát, IČ, značku výrobce, značku dodavatel, značku odběratel, prostor na poznámky.

Na tomto formuláři si můžete upravit polohu jednotlivých sloupců tabulky, upravit jejich šířku a uložit tlačítkem "V" umístěným pod tabulkou. Příští start tohoto formuláře již bude proveden s tímto zapamatovaným rozmístěním. Kdykoliv později můžete po úpravě sloupců tabulky opět stisknout tlačítko "V" k zapamatování hodnot.

Tlačítko "E" slouží k detailnější editaci tohoto již uloženého nastavení.

Tlačítko "S" smaže informace o nastavení tohoto formuláře a formulář bude po příštím startu nastaven jako po instalaci aplikace.

Můžete si také nastavit velikost a polohu formuláře. Hodnoty uložíte tlačítkem "F".