COLLECTOR SIMEO
EVIDENCE SBĚRATELSKÝCH AKTIVIT
sbírka, skupiny, adresář
připravujeme redakční systém pro aktualizaci sbírky na webu

VERZE START ZDARMA - až 500 záznamů ve sbírce

COLLECTION - SBÍRKA

Tento formulář zobrazuje seznam předmětů ve sbírce. Pro každý předmět můžete zadat tyto údaje:

Pokud je k dispozici obrázek předmětu a je uložen v odpovídajícím adresáři, zobrazí se náhled obrázku a po kliknutí i větší obrázek. Po kliknutí na tlačítko SUMMARY (Celkový stav), zobrazí se okénko s celkovým počtem položek, celkovým počtem předmětů a celkovou cenou sbírky dle pořizovací hodnoty.

Na tomto formuláři si můžete upravit polohu jednotlivých sloupců tabulky, upravit jejich šířku a uložit tlačítkem "V" umístěným pod tabulkou. Příští start tohoto formuláře již bude proveden s tímto zapamatovaným rozmístěním. Kdykoliv později můžete po úpravě sloupců tabulky opět stisknout tlačítko "V" k zapamatování hodnot.

Tlačítko "E" slouží k detailnější editaci tohoto již uloženého nastavení.

Tlačítko "S" smaže informace o nastavení tohoto formuláře a formulář bude po příštím startu nastaven jako po instalaci aplikace.

Můžete si také nastavit velikost a polohu formuláře. Hodnoty uložíte tlačítkem "F".